Co se může stát, když podceníte krevní tlak?

0
205

Při hypertenzi musí srdce pacienta vynakládat více úsilí, aby zajistilo přísun kyslíku a živin do celého těla. Časem dochází k funkčním změnám na srdci a cévách, což způsobuje další problémy iv jiných orgánech.

Vysoký tlak může způsobit poškození stěn tepen.
K nejzávažnějším poškození patří poškození mozku – krvácení do mozku nebo ischemická cévní mozková příhoda, koronární choroba srdeční, srdeční infarkt, selhání ledvin, poškození až ztráta zraku, ateroskleróza. Lidé s hypertenzí mají až 2,5krát větší riziko rozvoje cukrovky.

Vysoký tlak může způsobit poškození stěn tepen. Srdce tak musí více pracovat, aby pumpovalo krev. To způsobuje ztluštění jeho stěn a relativní nedokrvení. Výsledkem jsou bolesti na hrudi při námaze nebo stresu. angina pectoris.
Neléčená hypertenze může způsobit poškození mozku – krvácení do mozku nebo ischemickou cévní mozkovou příhodu. Tepna v mozku zásobující mozek krví se může u pacienta s hypertenzí ucpat krevní sraženinou, což známe také pod pojmem ischemická mrtvice. V případě prasknutí takové cévy mluvíme o krvácení do mozku, tedy o cévní mozkové příhodě. Oba případy dokážou způsobit ochrnutí, koma či dokonce smrt.

Jaký tlak by měli mít pacienti do 65 let a co ti starší? Mohou být hodnoty u starších pacientů vyšší a týkají se horního či dolního tlaku? Pro pořad „Jde o zdraví“ odpovídá MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavní odbornice MZ SR pro všeobecné lékařství.
Jak vysoký tlak způsobuje mozkovou příhodu? Hypertenze vystavuje cévy neustálému stresu. Je to podobné jako s pneumatikou, která se příliš nahušťuje a jednou praskne. Příliš velká síla uvnitř cévy poškozuje její stěny a ty slábnou. Mrtvicí jsou nejvíce ohroženi starší lidé a ti, kteří již přežili mozkovou porážku.
Mozková porážka nastane, když v krevním řečišti přivádějícím do mozku kyslík a živiny praskne cívka nebo se ucpe krevní sraženinou. Zastavení přívodu krve zabrání okysličování postižené části mozku. Bez kyslíku nervové buňky v dané části přestávají fungovat a do několika minut odumírají. Následuje porucha hybnosti (trnutí nebo oslabení končetin), mimických a očních svalů, problémy s artikulací, nemožnost vyslovit požadované slovo, mluvení „od věci“, v těžších případech porucha vědomí nebo dokonce smrt.
Neléčený vysoký tlak vede postupně k selhání ledvin, které následně vyžaduje léčbu dialýzou nebo transplantaci. Na druhé straně i samotná onemocnění ledvin na podkladě jiných diagnóz mohou způsobit vysoký tlak – v takovém případě hovoříme o tzv. sekundární hypertenzi (vzniká v důsledku jiného vážného onemocnění), protože ledviny jsou významným regulátorem hodnot krevního tlaku. Sekundární hypertenzi způsobuje také zúžení tepen přivádějících krev do ledvin, což se v odborné praxi nazývá stenóza renální arterie. Když jsou ledviny vystaveny nízkému průtoku krve, chovají se tak, jako by k tomu došlo v důsledku dehydratace. Reagují tedy uvolněním hormonů, které stimulují tělo k zadržování sodíku a vody. Cévy se pak plní tekutinou a krevní tlak stoupá. Zúžení jedné nebo obou ledvinových tepen je nejčastěji způsobeno aterosklerózou nebo kornatěním tepen. Jedná se o tentýž proces, který vede k infarktům a mozkovým příhodám.
minerálka, voda, pití, pitný režim, žízeň

Kolísání krevního tlaku? A máte dost minerálů?
Poškození periferních arterií: Lékaři se každodenně setkávají ve svých ambulancích s pacienty trpícími ucpáním cév v oblasti dolních končetin, které způsobují bolesti při chůzi, což vidíme v podobě přerušovaného kulhání. Třeba si uvědomit, že bez rychlého odborného zásahu může úplné uzavření tepny vést ke gangréně, tedy k odumření tkáně.
Poškození očí: Vysoký krevní tlak se projevuje i na poškození krevních cév v oku, odborně se tomuto stavu říká retinopatie. Zvýšený tlak dlouhodobě ovlivní nejen velké cévy, ale také drobné cívky sítnice, protože dochází k jejich stahování, jelikož mají omezený průtok krve, a tak i přísun výživných látek. Sítnice je vrstva tkáně nacházející se v zadní části oka, přičemž tato vrstva transformuje světlo na nervové signály, které se pak posílají do mozku. Když je tlak příliš vysoký, stěny sítnicových cév zhrubnou. Může to způsobit zúžení průsvitu cév a následné omezení přítoku krve do sítnice, důsledkem čehož existuje riziko ztráty zraku. Vyšetřením očí lze odhalit také jiná závažná onemocnění. Cévy v oku jsou totiž jediné cévy, které jsou pozorovatelné pouhým okem. S pomocí medicínských přístrojů oční lékař odhalí, zda jsou zasaženy aterosklerózou, nebo se na nich projevila hypertenze.